این عکس‌های زیبا از طرف سینا برای وب‌سایت دهگلان فرستاده شدند.

عکس‌ها مربوط به بلوار دهگلان – تهران (بلوار امام شافعی) می‌باشد.

بلوار دهگلان – تهران
بلوار دهگلان – تهران

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود رابنویسید
لطفا نام خود را اینجا بنویسید