دهگلان، محله آبیدر،‌کوچه چیمن

همیشه در روزهای بارانی است که کوچه‌های آسفالت نشده بیش از همیشه از زشت بودنشان خودنمایی می‌کنند و این ساکنان این کوچه ها هستند که دردسر و زحمت آن را به دوش می‌کشند. متاسفانه کوچه‌های چیمن 1 تا 4 در شهرک آبیدر دهگلان از این کوچه‌ها هستند.

دهگلان، محله آبیدر،‌ کوچه چیمن

شهروندان در تماس با وب‌سایت دهگلان گزارش کرده‌اند که مدتی طولانیست که شرایط زندگی در این کوچه‌ها به همین وضع است، و از مسئولان شهرداری درخواست کرده‌اند که نسبت به آسفالت این کوچه‌ها اقدام کند تا دیگر شاهد چنین وضعی که شایسته هیچ شهر و روستایی نیست نباشیم.

البته نمی‌توان زحمت‌های شهرداری و سایر بخش‌ها را در کمک به وضعیت شهر نادیده گرفت، ولی مردم انتظار دارند که مشکلات اساسی آن‌ها در اولویت قرار گرفته و هرچه زودتر حل شود.

منتظر تماس شما با وب‌سایت دهگلان هستیم.

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا دیدگاه خود رابنویسید
لطفا نام خود را اینجا بنویسید